Németül tudni kell!

Az Európai Unió hosszú távú célkitűzései között szerepel, hogy a jövő európai polgára képes legyen az anyanyelvén kívül legalább két idegen nyelven kommunikálni. Az angolnyelv-tanulás széleskörű elterjedése következtében az angol ismerete rövid időn belül magától értetődő lesz. Így a munkaerő piacon az fog előnyt élvezni, aki további nyelveket is beszél, melyek közül Európában a német jelentősége kiemelkedő.

Németország hazánk legfontosabb külkereskedelmi partnere és első számú külföldi befektetője. A Deutsche Bundesbank adatai szerint 2011-ben 17,4 milliárd eurót tett ki Magyarországon a német működőtőke-befektetés, amelynek jelentős része, 42,8%  a járműipart erősítette. A teljes magyar befektetési állomány csaknem 30%-a származik Németországból. Csupán a német cégek 166.000 főt foglalkoztatnak Magyarországon és ehhez jönnek még az osztrák és svájci vállalkozások.

További érvek a német nyelv mellett

Tudta, hogy a német a legtöbbek által beszélt anyanyelv az Európai Unióban? Minden ötödik uniós polgár német anyanyelvű és rengetegen használják a német nyelvű országokban a németet második „anyanyelvként”.

Hallott már róla, hogy nemzetközi iskolai projektek és diákcserék keretében évente több ezer tanuló kap lehetőséget arra, hogy német nyelvtudását célnyelvi környezetben hasznosítsa? Vagy arról, hogy évente mintegy 2500 egyetemi hallgató és kutató kap különböző forrásokból németországi ösztöndíjat?

A német nyelv jelentőségével kapcsolatban érdemes tudni azt is, hogy az interneten a német az angol után a második leggyakrabban használt nyelv. Ugyanez a helyzet a tudományos publikációk területén is. A világ teljes könyvtermésének pedig az egyötöde  német nyelvű.

Kattintson a lenti felhívásra és olvassa el, hogyan gondolkodnak a német nyelv jelentőségéről művészek, sportolók és más közéleti szereplők. Írja meg nekünk a nemkunszt@budapest.goethe.org címre, hogy Ön miért tartja fontosnak a német nyelv ismeretét és miért szeretné, hogy gyermeke mielőbb elkezdje a német nyelv tanulását. A legmeggyőzőbb érveket folyamatosan közzétesszük facebook-oldalunkon és a beküldők között kéthetente egy nemkunszt-pólót sorsolunk ki.

banner_ervek

Mikor érdemes elkezdeni a német nyelv tanulását? 

Sosem késő elkezdeni a nyelvtanulást, de kisgyermekként könnyebben érünk el eredményeket, hiszen még működnek azok a mechanizmusok, amelyekkel az anyanyelvünket sajátítottuk el.

Gryllus Dorka színművész így vélekedik erről: „A nyelvtanulást kisgyermekkorban kell elkezdeni. Minél idősebb valaki, annál nehezebb megtanulni egy idegen nyelvet. Minél hamarabb, akár már ötéves korban el lehet sajátítani az alapokat játékos nyelvtanulási lehetőségek segítségével.” (In: Öveges Enikő: Beszéljünk nyelveket. Wendover Oktatási és Tanácsadó Kft., 2008, 57.old.)

Vágó István, műsorvezető és kvízmester, aki beszéli a nagyobb európai nyelvek többségét, tud svédül és lengyelül, és élvezettel foglalkozik különböző ázsiai nyelvekkel, a nyelvtanulás szempontjából kedvező életkorról a következőképp gondolkodik: „Akit anyagi érdek fűz ahhoz, hogy megtanuljon egy nyelvet felnőttkorban, az szerintem meg fogja tenni, csak neki sokkal nehezebb lesz. Akiket rá kell beszélni a szorgalmas nyelvtanulásra, azok a húsz év körüliek, mert 25 éves korig ez könnyebben megy, 11 éves korig anyanyelvi szinten lehet több nyelvet is megtanulni… A 15 és 25 év közötti fiataloknak tudniuk kell, hogy ez a periódus az utolsó alkalom, hogy könnyebben menjen, utána már csak vérrel-verítékkel fog sikerülni.”  (Öveges Enikő: Beszéljünk nyelveket. Wendover Oktatási és Tanácsadó Kft., 2008, 157.old.

Számos kutatás bizonyítja, hogy a korai idegennyelv-tanulás sokoldalúan fejleszti a gyermek személyiségét és megteremti az alapokat a további nyelvek elsajátításához.

Felkelti az idegen nyelvek és kultúrák iránti érdeklődést és lehetőséget ad arra, hogy a gyermek megtapasztalja az idegennyelv-tanulás örömét. A nyelvvel való játékos foglalkozás, az újonnan elsajátított nyelvi eszközökkel való kísérletezés során fejlődik a gyermek kreativitása és fantáziája. Minden apró siker növeli a magabiztosságát. Ráadásul a nyelvtanulás abban is segíti, hogy tudatosabban forduljon az anyanyelve felé. Mindez persze csak akkor valósulhat meg, ha létezik egy jól átgondolt és folyamatos fejlődést biztosító idegen nyelvi program, ha biztos nyelvtudással és korszerű szakmódszertani ismeretekkel rendelkező szakemberek foglalkoznak a gyermekkel, és a szülők is meg vannak győződve a kisgyermekkori nyelvtanulás hasznosságáról.